:: دوره 8، شماره 28 - ( پاییز 99 1399 ) ::
جلد 8 شماره 28 صفحات 43-33 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی
مهسا مقدم ، محمد حاتمی ، آنیتا باغداساریانس* ، مزگان سپاه منصور
چکیده:   (916 مشاهده)
مقدمه: هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی در بیماران قلبی عروقی بود.
روش کار: این پژوهش به شیوه نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل در انتظار درمان انجام شد. نمونه شرکت‌کننده در این پژوهش شامل 135 نفر از بیماران 65-40 سال مبتلا به بیماری قلبی عروقی بود که به صورت نمونه دردسترس از بین بیماران قلبی – عروقی تحت درمان در بیمارستان کسری شهرستان کرج در سال 1398 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در انتظار درمان گمارده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی مینه‌سوتا(MLFH)  و پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته استفاده شد. یکی از گروه‌های آزمایش  تحت مداخله گروهی با رویکر درمان شناختی – رفتاری (CBT) و دیگر گروه آزمایشی تحت مداخله گروهی با درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل در انتظار درمان  هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف‌معیار و درصد و تحلیل کوواریانس چندمتغیری از طریقSPSS-22  استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که هر دو درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی بیماران مؤثر بوده است (P<0/001). همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه‌های درمانی از لحاظ اثربخشی بر متغیرهای مذکور در تمام مولفه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت روانی بیماران قلبی عروقی از طریق مداخلات اثربخش روان‌شناختی منجملهCBT  و MBSR دارد.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی - رفتاری، درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی، کیفیت زندگی، بیماران قلبی عروقی
متن کامل [PDF 395 kb]   (461 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/12 | پذیرش: 1399/9/7 | انتشار: 1399/10/1XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 28 - ( پاییز 99 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها