پرستار و پزشک در رزم- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف اصلی

    ۱- پرستاری نظامی

    ۲- روانپزشکی و روانشناسی نظامی

    ۳- طب رزم

    ۴- بیماری‌های عفونی مرتبط با طب نظامی

    ۵- سایر مطالعات آزاد اعم از اصیل، مروری، گزارش مورد، نامه به سردبیر

قابل توجه نویسندگان محترم: از ابتدای سال ۱۳۹۹، مقالاتی در فرایند داوری فصلنامه پرستار و پزشک در رزم قرار خواهند گرفت که: ۱-  بر اساس راهنمای نگارش فصلنامه تدوین شده باشند و ۲- دارای کد اخلاق باشند.

 

نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب