پرستار و پزشک در رزم- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف اصلی

    1- پرستاری نظامی

    2- روانپزشکی و روانشناسی نظامی

    3- طب رزم

    4- بیماری‌های عفونی مرتبط با طب نظامی

    5- سایر مطالعات آزاد اعم از اصیل، مروری، گزارش مورد، نامه به سردبیرقابل توجه نویسندگان محترم: هزینه چاپ هر مقاله از ابتدای سال 98 در صورت پذیرش نهایی 5 میلیون ریال خواهد بود.

 

نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب