پرستار و پزشک در رزم- هیات تحریریه
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
۱- دکتر محسن امین سبحانی (متخصص اندودونتیکس، دانشیار دانشکده دندان‌­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۲- دکتر محسن احمدی طهور سلطانی (دکترای روان­‌شناسی، دانشیار گروه روان­‌شناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...عج)
۳- دکتر محمد براتی (دکترای تخصصی انگل‌­شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۴- دکتر ارسیا تقوا (متخصص روان­‌پزشکی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)  
۵- دکتر محمد حاتمی (دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی)
۶- دکتر رامین حمیدی فراهانی (متخصص بیماری­‌های عفونی، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۷- دکتر علیرضا خوشدل (متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۸- دکتر آرمین زارعیان (دکترای پرستاری، دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۹- دکتر سعید سلیمان میگونی (متخصص بیماری­‌های عفونی، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۰- دکتر مصطفی شاهرضایی (متخصص ارتوپدی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۱- دکتر حبیب صدر (متخصص روان­‌پزشکی، جانشین اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۲- عباس عبادی (دکترای مدیریت پرستاری، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...عج)
۱۳- دکتر زهرا فارسی (دکترای پرستاری، دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران) 
۱۴- دکتر بهزاد موذنی (متخصص جراحی و رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۵- دکتر مسعود معماریان (متخصص داخلی و معاون درمان اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۶- دکتر مژگان محمدی‌مهر (دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران) 
نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب