پرستار و پزشک در رزم- درباره نشریه
توضیحات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم یک فصلنامه علمی - پژوهشی با محوریت پرستاری نظامی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی نظامی، طب رزم و بیماری‌های عفونی است که توسط اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران چاپ می‌شود. سابقه انتشار این فصلنامه مربوط به سال ۱۳۷۵ می‌باشد که در آن زمان با عنوان فصلنامه پرستار چاپ می‌شد و از سال ۱۳۸۷ با عنوان جدید که در برگیرنده مقالات پزشکی نیز می‌باشد، چاپ می‌شود. در حال حاضر با توجه به محدود بودن مجلات علمی و مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات، این فصلنامه با هدف اطلاع‌رسانی و انتشار مطالعات و مقالات با محوریت‌های گفته شده هر سه ماه یک بار چاپ می‌شود و بیش از ۷۰ درصد مقالات هر شماره به این موضوع اختصاص می‌یابد. این فصلنامه در سال ۱۳۹۰ موفق به کسب موافقت اصولی و در سال ۱۳۹۲ طی نامه شماره ۱۰۰/۱۳۴۸ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳ از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور حائز رتبه علمی - پژوهشی شده است.

نمایه‌­های مجله:  Google Scholar,Civilica, Magiran, Iranmedex, SID 

ISSN: ۲۶۴۵-۳۹۴۰
eISSN: ۲۶۴۵-۳۹۳۲

مدیر مسئول: دکتر بهزاد موذنی، متخصص جراح عمومی و رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا
سردبیر: دکتر وحید دنیوی، روان‌پزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
سردبیر دوم : دکتر امیر محسن 
راه­‌نجات، روان‌شناس و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا 
دب
یر علمی: دکتر همایون ملکی، پزشک عمومی و معاونت آموزش و پژوهش اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا
ویراستار علمی و ادبی: دکتر حبیب صدر، روان‌پزشک و جانشین اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا
مدیراجرایی: دکتر محسن متشکر آرانی، پزشک عمومی و مدیر پژوهش اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا
نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب