پرستار و پزشک در رزم- درباره نشریه
توضیحات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم یک فصلنامه علمی - پژوهشی با محوریت پرستاری نظامی، روانپزشکی  و روانشناسی نظامی، طب رزمی و بیماری‌های عفونی است که توسط اداره بهداشت و درمان نزاجا و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش چاپ می‌شود. سابقه انتشار این فصلنامه مربوط به سال 1375 می‌باشد که در آن زمان با عنوان فصلنامه پرستار چاپ می‌شد و از سال 1387 با عنوان جدید که در برگیرنده مقالات پزشکی نیز می‌باشد چاپ می‌شود. در حال حاضر با توجه به محدود بودن مجلات علمی و مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات، این فصلنامه با هدف اطلاع‌رسانی و انتشار مطالعات و مقالات با محوریت‌های گفته شده هر سه ماه یک بار چاپ می‌شود و بیش از 70 درصد مقالات هر شماره به این موضوع اختصاص می‌یابد. این فصلنامه در سال 1390 موفق به کسب موافقت اصولی و در سال 1392 طی نامه شماره 100/1348 مورخه 1392/9/3 از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور حائز رتبه علم پژوهشی شده است.

نمایه های مجله:, Magiran, Iranmedex, SID 
ISSN: 2645-3940
eISSN: 2645-3932

مدیر مسئول: دکتر شهنام بابلی. جراح و متخصص مغز و اعصاب و رئیس اداره بهداشت، امداد  و درمان نزاجا

سردبیر: دکتر وحید دنیوی، روانپزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا

سردبیر دوم و دبیر علمی: دکتر سعید سلیمان میگونی، متخصص عفونی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا

ویراستار علمی و ادبی: دکتر علی اکبر نقوی مقدم، متخصص پزشکی ورزشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا 

مدیراجرایی: دکتر امیر محسن راه‌نجات، دکترای تخصصی روانشناسی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا

نشانی مطلب در وبگاه پرستار و پزشک در رزم:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب