:: دوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) ::
جلد 6 شماره 21 صفحات 47-52 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله‌ای در رانندگان متخلف و غیر متخلف
علی بنایی، علیرضا سالمی خامنه، حسین زندی فر، شهربانو قهاری*
چکیده:   (698 مشاهده)
مقدمه: افزایش میزان خسارت و مرگ های ناشی از تخلفات رانندگی موجب توجه پژوهشگران به این موضوع شده است در این راستا هدف از انجام این پژوهش مقایسه تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله ای در رانندگان مختلف و غیر متخلف می باشد.
روش کار:روش پژوهش از نظر نوع علی مقایسه ای بوده ،جامعه آماری این پژوهش کلیه رانندگان منطقه سه راهنمایی و رانندگی شهر تهران بودند و نمونه آماری 160 نفر بودند 80 تن از رانندگان متخلف و 80 راننده غیر متخلف . روش نمونه گیری خوشه ای بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های راهبردهای مقابله‌ایاز پرسشنامه لازاروس و فولکمن (۱۹۸۸) ، پرسشنامه تنظیم هیجانی گرانفسکی (۲۰۰۱) ، پرخاشگری باس و پری(1992)، پرسشنامه استرس ادراک شده (PSQ)  کوهن و همکاران(1983) استفاده گردید ، داده های بدست آمده با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و کولموگوروف اسمیرنوف و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها:نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین رانندگان متخلف و غیرمتخلف حداقل در یکی از  متغیرهای تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله­ای تفاوت معنی داری وجود دارد.(01/0P<)
نتیجه گیری:با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت که متغیرهای  استرس ، پرخاشگری، و در بین مؤلفه های راهبردهای مقابله ای(گریز اجتناب )و نیز در بین مؤلفه های تنظیم هیجانی(نشخوار فکری و فاجعه انگاری) در رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان غیرمتخلف است.
واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری، راهبردهای مقابلهای، رانندگان مختلف و یر متخلف .
متن کامل [PDF 413 kb]   (188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/16 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1398/4/16


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها