:: دوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) ::
جلد 6 شماره 21 صفحات 42-46 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران
علی رمضان خانی، حسین حاتمی، پیمانه مالکی*
چکیده:   (583 مشاهده)
مقدمه: فشار خون و شاخص توده بدنی ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﺪﻳﺪه ای ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ﻛﻪ سلامت کودکان را ﺑﻪ خطر می اندازد. لذا این پژوهش به منظور تعیین رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران انجام گردید.
روش کار: مطالعه از نوع کمی است که به روش توصیفی- تحلیلی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بوده اند. تعداد نمونه 400  نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده (184 نفر دختر و 216 نفر پسر) انتخاب گردیدند. پرسشنامه بین نمونه ها توزیع گردید. روایی محتوایی پرسشنامه و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار spss-21 وارد و با آزمون تی و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میزان فشار خون با شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران رابطه معنا دار وجود دارد (001/0 >p).
بحث و نتیجه گیری: بنابر این باید با کنترل بر میزان فشار خون چاقی را در دانش آموزان دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران کاهش داد تا کودکان با سلامت بیشتر به زندگی و تحصیل ادامه دهند.  
واژه‌های کلیدی: فشار خون، شاخص توده بدنی، دانش آموزان.
متن کامل [PDF 397 kb]   (179 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/16 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1398/4/16


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها