:: دوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) ::
جلد 6 شماره 21 صفحات 26-31 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان
احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی*، منیره ماهانی
چکیده:   (803 مشاهده)
مقدمه:  توجه به ادراک های روانشناختی جانبازان در محیط خانواده که در معرض بیماری های روانی مرتبط با جنگ و آثار آن قرار دارند ضرورت دارد.  بنابرین پژوهش حاضر در رابطه با نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 120 جانباز در شهر اردکان در زمستان1396 است. شیوه انتخاب نمونه در دسترس بود. انتخاب نمونه بدین شکل بود که از طریق اداره بنیاد شهید با جانباز دیدار به عمل آمد و پرسشنامه های تحقیق با مدت زمانی معین برای پاسخدهی در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار spss22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز پذیرش مرگ با احساس سربار بودن جانبازان رابطه معنی داری دارد. همچنین همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز مسئولیت پذیری با تعلق پذیری خنثی جانبازان رابطه معنی داری دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد  که از بین متغیر های پیش بین، فقط خلاء وجودی، هدفمندی و جستجوی معنا می تواند 18 درصد از واریانس مربوط به احساس سربار بودن و 16 درصد از واریانس تعلق پذیری خنثی را به طور معناداری پیش بینی نمایند.
نتیجه گیری: فهم تجربه معنوی و نگرش به زندگی جانبازان می تواند جهت توسعه مداخلات جامع از سوی روانشناسان و مشاوران برای ارتقاء کیفیت و رضایت از زندگی آنان کارساز باشد.
واژه‌های کلیدی: نگرش به زندگی، احساس سربار بودن، تعلق پذیری خنثی، جانباز
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/16 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1398/4/16


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 21 - ( مستان 97 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها