:: دوره 5، شماره 17 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 5 شماره 17 صفحات 13-22 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین بد رفتاری در کودکی با سوءمصرف مواد در بزرگسالی:نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه
معصومه بهبودی*، محسن احمدی طهور سلطانی
چکیده:   (894 مشاهده)
مقدمه: بد رفتاری با کودکان (کلامی، عاطفی و جسمی) پیامدهای منفی فراوانی در بزرگسالی برای آنها به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به سوءمصرف مواد اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین بد رفتاری در کودکی با سوء‌مصرف مواد در بزرگسالی می باشد.
روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، تعداد 106 نفر (12 نفر زن و 94 نفر مرد) از بین افراد مراجعه‌کننده به انجمن معتادان گمنام و مراکز ترک اعتیاد شهر همدان با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این افراد به پرسشنامه عوامل خطر و محافظت‌کننده، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SF-YSQ) و مقیاس آسیب و سوءاستفاده از کودک (CATS)  پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل ضریب همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  SPSS.24 و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم بدرفتاری در کودکی (به واسطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه) بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی در سطح 95% معنادار بود. اثر بدرفتاری در کودکی بر طرحوارهای ناسازگار و اثر طرحواره­های ناسازگار بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی در سطح 95 درصد معنادار بود، ولی اثر مستقیم بد رفتاری در کودکی بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که بد رفتاری با کودکان باعث شکل‌گیری طرحواره‌های ناسازگار در آنها می‌شود و شکل‌گیری این طرحواره‌ها نیز منجر به رفتارهای آسیب‌رسانی از جمله سوءمصرف مواد می‌شوند
واژه‌های کلیدی: طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، بد رفتاری با کودک، سوءمصرف مواد
متن کامل [PDF 728 kb]   (903 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/18 | پذیرش: 1397/4/18 | انتشار: 1397/4/18


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 17 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها