:: جلد 0 - ::
جلد 0 - صفحات 14-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان توانمندی کارکنان پرستاری براساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مدیران پرستاری در بیمارستانهای منتخب نظامی آجا در سال 1390
سعیده سادات موسوی*، مریم زعیمی پور، مراد اسماعیل زالی
اداره بهداشت نزاجا
چکیده:   (10028 مشاهده)
زمینه و هدف : سطح توسعه یافتگی و میزان پیشرفت جامعه در ارتباط مستقیم با سطح سلامتی مردم آن جامعه می باشد. توانمندسازی یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه مراقبتهای سلامتی است که اهمیت زیادی در حیطه های مختلف پرستاری از جمله آموزش، بالین و مدیریت پرستاری دارد. از طرفی برنامه اعتبار بخشی بعنوان ابزار سیستماتیک و هدفمند جهت تامین ایمنی بیمار و بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی، مدیران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی توانمندی کادر پرستاری براساس استانداردهای اعتباربخشی از دیدگاه مدیران پرستاری می باشد. مواد و روشها : مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش شامل 14 بیمارستان منتخب نظامی آجا است که بصورت داوطلبانه در سطح کشور در این طرح شرکت کردند و ابزار پژوهش و روش گردآوری داده ها چک لیست استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی وزارت بهداشت و درمان است که فصل "واحد مدیریت پرستاری" توسط دفاتر پرستاری بصورت خودارزیابی تکمیل و ارسال گردیده است. متغیرهای کمی بوسیله شاخصهای آماری توصیف شدند . نتایج : تنها 64% پرستاران دوره آموزش مدیریت را گذرانده بودند و ابعاد مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی در 78-43% موارد رعایت شده بود. نتیجه گیری : انجام آزمونهای دوره ای توانمندسازی و اقدامات اصلاحی جهت رفع نارسائیها و اثربخشی آموزشها کمتر مورد توجه واقع گردیده است و کمبود مستندات لازم در تمامی قسمتهای ارزیابی نشان دهنده آگاهی کم مدیران پرستاری نسبت به اهمیت مستندسازی و اثربخشی فعالیتها است. مدیران پرستاری با گذراندن دوره های آموزشی مهارتهای مدیریتی می‌توانند این مهارتها را در خود تقویت نموده و فرآیند آموزش را بطور کامل اجرا نمایند.
واژه‌های کلیدی: توانمندی، مدیریت پرستاری، بیمارستانهای نظامی
متن کامل [PDF 296 kb]   (3237 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1392/2/19 | پذیرش: 1392/6/27 | انتشار: 1392/6/27


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 0 - برگشت به فهرست نسخه ها